تبلیغات
چگونه چرا چگونه جذاب اسمس - چگونه به همسر خود عشق بورزیم
چگونه

چگونه به همسر خود عشق بورزیم

نویسنده :مسعود نادمی
تاریخ:جمعه 29 اردیبهشت 1391-10:15 ق.ظ

فصل اول: هنر عشق ورزیدن

- تفاوت ها

- وحدت در عین تفاوت

- کتی میل به حرف زدن دارد و تام نیاز به آرامش

- آلیس در پی ایجاد رضایتمندی است و هنری تشنه قدردانی

- نادیده انگاشتن احساسات جنیفر از سوی پاتریک

- اما اگر مردان از مریخ و زنان از ونوس آمده باشند...

- نحوه برخورد با ناراحتی ها

- مردان به سرعت به تنهایی پناه می برند

- چطور احساس پوچی بر زنان غلبه میکند

- چگونه مردها به دلجویی و محبت بی میل میشوند

- زن حسابگری تواناست

فصل دوم: برقراری رابطه

- ارتباط هدفمند : گفتگو

- درک صحیح یکدیگر

- جذبه تفاوت های زن و مرد

- پذیرش مسئولیت

- چگونه ناخواسته باعث رنجش دیگری می شویم

- رنجش های سرکوب شده

- تنها نیت خوب کافی نیست

فصل سوم: تفاوت های زنان و مردان

- تفاوت های درونی

- زنان دید و حواسی باز دارند و مردان حواسی متمرکز

- چرا مردان خود رای و مستند به نظر می آیند

- نکته های ناگفته جاذبه

- چگونه جذابیت رنگ می بازد

- ابتدا باید خود را تغییر دهیم، بعد دیگران

- مرد خشن

- زن عصبی و خشن

- مرد احساساتی

- زن مستقل

فصل چهارم: دید مردان و زنان

- دید متمرکز و دید وسیع

- دختران و پسران پیش آهنگ

- کیف مردان و کیف زنان

- ورود به اتاق

- مردان و زنان و خریدی متفاوت

- صحبت کردن با مردان در رانندگی یا گفت و گوی تلفنی

- توجه شوهر هنگام کار

- مردان نگران

- مردان از کلافه بودن زنان سوء تعبیر میکنند

- یک مرد چطور به هنگام صحبت با همسر خود، او را عصبانی می سازد

- چطور یک زن باعث ناراحتی همسر خویش میگردد

- وقت نصیحت کردن شوهر را بشناسید

- مردان برای حل مشکل به راه حل و زنان به حرف زدن نیاز دارند

- به چند نمونه از گفتارهای زنان که موجب ناراحتی همسرشان میشود، توجه کنید

- فراموش کار

- مردان از موضوع بحث فاصله میگیرند و زنان آن را طولانی می گردانند

- افشاگری

- خواندن افکار یکدیگر

- ریزبینی و دقت نظر در مردان

- راهکار زنان برای رویارویی با مردان ریزبین

- مسئولیت شوهر در حفظ روابط

- مسئولیت زن در حفظ روابط

- تصمیم گیری در برقراری روابط جنسی

- دید باز و دید متمرکز در روابط جنسی

- احساس لذت از روابط زناشویی

- زندگی و امید به آینده

- زنان خود را مقصر میدانند، مردان دیگران را

فصل پنجم: واکنش های متفاوت زن و مرد در رویارویی با تنشها

- تفاوت های مهم در مواجهه با تنش

- احساسات ویرانگر

- میزان آسیب پذیری زن و مرد از مشاجره یکسان است

- روش مقابله با تنش در مردان و زنان

- چگونه زنان تعادل خویش را از دست می دهند

- چگونه مردان تعادل خویش را از دست می دهند

- چگونه زن بی دلیل باعث ناراحتی همسر خویش میگردد

- مرد به هنگام تنش چه نیازی دارد؟

- زن به هنگام تنش چه نیازی دارد؟

- مردان چگونه زنان را می آزارند

- خشونت مردان

- صلح و سازش

- تحمیل درد و رنج به دیگری

- تهاجم انفعالی

- خشونت زنانه

- افکار منفی زنان با خود

فصل ششم: نشانه های بروز تنش

- واکنش های مردان در مواجهه با تنش

- واکنش شماره یک مردان

- درخواست به روش زنان

- واکنش شماره سه مردان در برابر تنش

- چرا مردان سکوت میکنند؟

- زنان و واکنش آنها در برابر تنش

- واکنش شماره 1 زنان در برابر تنش

- زن احساساتی و عاطفی برخورد میکند

- وقتی زن کلافه شود، مرد چه میکند

- برآوردن نیازهای زن به هنگام کلافه شدن

- زن از کوره در میرود. (کنترل خود را از دست میدهد)

- مهارت (خبر دیگری نیست؟)

- از گفتن اما خودداری نمایید

- مردان از درد دل های زنان سوء تعبیر میکنند

- چطور زن و مرد میتوانند با نارحتی زن کنار بیایند

- چطور مردان گمراه میشوند؟

- واکنش شماره 3 زنان در برابر تنش درماندگی

- دردی که بس گران است

- رابطه زناشویی صحیح

فصل هفتم: به دست آوردن تعادل

- اثرات سرکوب کردن

- باورهای جنسیتی

- به راستی تساوی زن و مرد یعنی چه؟

فصل هشتم: زنان تصویر میکنند، هیچ کس آنها را دوست ندارد

- آگاهی های زنانه و مردانه

- وقتی که شغل مرد، در زندگی زن تاثیر میگذارد

- چطور هر دو طرف مشکل ایجاد میکنند

- بروز احساسات منفی با عشق و علاقه

- علائم هشدار دهنده بروز مشکل در رابطه زناشویی برای زنان

- دوستی برنامه ریزی شده

فصل نهم: برقراری ارتباط زناشویی یک هنر است

- اطمینان کلامی

- نشانه های عشق

- چه موقع نشانه های عشق از بین میرود

- افزایش قدرت خلاقه مرد

- رفتار خاصی که زنان آن را می پسندند

- منطق اظهار عشق و علاقه

- اسراری که زن را بر آن می دارد تا همسرش را دوست داشته باشد

فصل دهم: به چه صورت میتوان نیازهای احساسی و عاطفی یکدیگر را پاسخ گفت

- حمایت احساسی و عاطفی

- هفت رفتار مثبت

- خواسته های مرد و زن

فصل یازدهم: نیازهای عاطفی اصلی

- نیاز عمومی به عشق

- موهبت عشق

- زن توجه میخواهد

- زنان و نیاز آنان به احترام

- مردان و نیاز آنان به قدردانی

- چه زمانی زنان نیاز به قدردانی دارند

- مردان و نیاز به پذیرفته شدن

- مرد و نیاز او به مورد اعتماد واقع شدن

فصل دوازدهم: راز تکامل سرشت ها

- مراقبت و اعتماد

- درک و پذیرش

- احترام و ستایش

- محاسن دوست داشتن

- مقاومت در روابط زناشویی

فصل سیزدهم: مهارت نگارش احساسات خود

- هدف از نگارش احساسات

- چطور احساس خود را به رشته تحریر درآورید

- نوشته ای از احساسات درونی

- پاسخ به نوشته های احساسی خود

فصل اول: هنر عشق ورزیدن

- تفاوت ها

- وحدت در عین تفاوت

- کتی میل به حرف زدن دارد و تام نیاز به آرامش

- آلیس در پی ایجاد رضایتمندی است و هنری تشنه قدردانی

- نادیده انگاشتن احساسات جنیفر از سوی پاتریک

- اما اگر مردان از مریخ و زنان از ونوس آمده باشند...

- نحوه برخورد با ناراحتی ها

- مردان به سرعت به تنهایی پناه می برند

- چطور احساس پوچی بر زنان غلبه میکند

- چگونه مردها به دلجویی و محبت بی میل میشوند

- زن حسابگری تواناست

فصل دوم: برقراری رابطه

- ارتباط هدفمند : گفتگو

- درک صحیح یکدیگر

- جذبه تفاوت های زن و مرد

- پذیرش مسئولیت

- چگونه ناخواسته باعث رنجش دیگری می شویم

- رنجش های سرکوب شده

- تنها نیت خوب کافی نیست

فصل سوم: تفاوت های زنان و مردان

- تفاوت های درونی

- زنان دید و حواسی باز دارند و مردان حواسی متمرکز

- چرا مردان خود رای و مستند به نظر می آیند

- نکته های ناگفته جاذبه

- چگونه جذابیت رنگ می بازد

- ابتدا باید خود را تغییر دهیم، بعد دیگران

- مرد خشن

- زن عصبی و خشن

- مرد احساساتی

- زن مستقل

فصل چهارم: دید مردان و زنان

- دید متمرکز و دید وسیع

- دختران و پسران پیش آهنگ

- کیف مردان و کیف زنان

- ورود به اتاق

- مردان و زنان و خریدی متفاوت

- صحبت کردن با مردان در رانندگی یا گفت و گوی تلفنی

- توجه شوهر هنگام کار

- مردان نگران

- مردان از کلافه بودن زنان سوء تعبیر میکنند

- یک مرد چطور به هنگام صحبت با همسر خود، او را عصبانی می سازد

- چطور یک زن باعث ناراحتی همسر خویش میگردد

- وقت نصیحت کردن شوهر را بشناسید

- مردان برای حل مشکل به راه حل و زنان به حرف زدن نیاز دارند

- به چند نمونه از گفتارهای زنان که موجب ناراحتی همسرشان میشود، توجه کنید

- فراموش کار

- مردان از موضوع بحث فاصله میگیرند و زنان آن را طولانی می گردانند

- افشاگری

- خواندن افکار یکدیگر

- ریزبینی و دقت نظر در مردان

- راهکار زنان برای رویارویی با مردان ریزبین

- مسئولیت شوهر در حفظ روابط

- مسئولیت زن در حفظ روابط

- تصمیم گیری در برقراری روابط جنسی

- دید باز و دید متمرکز در روابط جنسی

- احساس لذت از روابط زناشویی

- زندگی و امید به آینده

- زنان خود را مقصر میدانند، مردان دیگران را

فصل پنجم: واکنش های متفاوت زن و مرد در رویارویی با تنشها

- تفاوت های مهم در مواجهه با تنش

- احساسات ویرانگر

- میزان آسیب پذیری زن و مرد از مشاجره یکسان است

- روش مقابله با تنش در مردان و زنان

- چگونه زنان تعادل خویش را از دست می دهند

- چگونه مردان تعادل خویش را از دست می دهند

- چگونه زن بی دلیل باعث ناراحتی همسر خویش میگردد

- مرد به هنگام تنش چه نیازی دارد؟

- زن به هنگام تنش چه نیازی دارد؟

- مردان چگونه زنان را می آزارند

- خشونت مردان

- صلح و سازش

- تحمیل درد و رنج به دیگری

- تهاجم انفعالی

- خشونت زنانه

- افکار منفی زنان با خود

فصل ششم: نشانه های بروز تنش

- واکنش های مردان در مواجهه با تنش

- واکنش شماره یک مردان

- درخواست به روش زنان

- واکنش شماره سه مردان در برابر تنش

- چرا مردان سکوت میکنند؟

- زنان و واکنش آنها در برابر تنش

- واکنش شماره 1 زنان در برابر تنش

- زن احساساتی و عاطفی برخورد میکند

- وقتی زن کلافه شود، مرد چه میکند

- برآوردن نیازهای زن به هنگام کلافه شدن

- زن از کوره در میرود. (کنترل خود را از دست میدهد)

- مهارت (خبر دیگری نیست؟)

- از گفتن اما خودداری نمایید

- مردان از درد دل های زنان سوء تعبیر میکنند

- چطور زن و مرد میتوانند با نارحتی زن کنار بیایند

- چطور مردان گمراه میشوند؟

- واکنش شماره 3 زنان در برابر تنش درماندگی

- دردی که بس گران است

- رابطه زناشویی صحیح

فصل هفتم: به دست آوردن تعادل

- اثرات سرکوب کردن

- باورهای جنسیتی

- به راستی تساوی زن و مرد یعنی چه؟

فصل هشتم: زنان تصویر میکنند، هیچ کس آنها را دوست ندارد

- آگاهی های زنانه و مردانه

- وقتی که شغل مرد، در زندگی زن تاثیر میگذارد

- چطور هر دو طرف مشکل ایجاد میکنند

- بروز احساسات منفی با عشق و علاقه

- علائم هشدار دهنده بروز مشکل در رابطه زناشویی برای زنان

- دوستی برنامه ریزی شده

فصل نهم: برقراری ارتباط زناشویی یک هنر است

- اطمینان کلامی

- نشانه های عشق

- چه موقع نشانه های عشق از بین میرود

- افزایش قدرت خلاقه مرد

- رفتار خاصی که زنان آن را می پسندند

- منطق اظهار عشق و علاقه

- اسراری که زن را بر آن می دارد تا همسرش را دوست داشته باشد

فصل دهم: به چه صورت میتوان نیازهای احساسی و عاطفی یکدیگر را پاسخ گفت

- حمایت احساسی و عاطفی

- هفت رفتار مثبت

- خواسته های مرد و زن

فصل یازدهم: نیازهای عاطفی اصلی

- نیاز عمومی به عشق

- موهبت عشق

- زن توجه میخواهد

- زنان و نیاز آنان به احترام

- مردان و نیاز آنان به قدردانی

- چه زمانی زنان نیاز به قدردانی دارند

- مردان و نیاز به پذیرفته شدن

- مرد و نیاز او به مورد اعتماد واقع شدن

فصل دوازدهم: راز تکامل سرشت ها

- مراقبت و اعتماد

- درک و پذیرش

- احترام و ستایش

- محاسن دوست داشتن

- مقاومت در روابط زناشویی

فصل سیزدهم: مهارت نگارش احساسات خود

- هدف از نگارش احساسات

- چطور احساس خود را به رشته تحریر درآورید

- نوشته ای از احساسات درونی

- پاسخ به نوشته های احساسی خودنوع مطلب : چگونه عشق بورزیم 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
микрозайм на карту срочно без отказа
جمعه 21 اردیبهشت 1397 02:39 ب.ظ
kredit online на карту
получить онлайн займ на карту
получить онлайн займ на карту без
отказа
кредит без фото паспорта
кредит без фото паспорта
кредиты онлайн на карту
деньги быстро на карту
choc
سه شنبه 18 اردیبهشت 1397 03:12 ق.ظ
Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
I will make sure to bookmark it and return to read more of
your useful information. Thanks for the post. I'll definitely return.
Can exercise increase your height?
چهارشنبه 5 مهر 1396 01:31 ب.ظ
Thanks for one's marvelous posting! I genuinely enjoyed
reading it, you are a great author. I will ensure that I bookmark your blog and will come back very soon. I want to encourage you to ultimately continue your great job, have a nice
evening!
Foot Issues
سه شنبه 17 مرداد 1396 06:56 ق.ظ
Hello Dear, are you genuinely visiting this website regularly, if so afterward you
will without doubt obtain good know-how.
What is distraction osteogenesis?
جمعه 13 مرداد 1396 04:13 ب.ظ
Woah! I'm really digging the template/theme of this blog.
It's simple, yet effective. A lot of times it's tough to
get that "perfect balance" between usability and appearance.

I must say you've done a excellent job with this.

Additionally, the blog loads super fast for me on Opera.
Excellent Blog!
foot pain burning
سه شنبه 6 تیر 1396 04:06 ب.ظ
I drop a comment each time I especially enjoy a post on a site or I have something to
contribute to the conversation. Usually it is
caused by the fire communicated in the article I looked at.

And after this article چگونه چرا چگونه جذاب اسمس - چگونه به همسر خود
عشق بورزیم. I was actually excited enough
to post a thought :-P I actually do have 2
questions for you if you tend not to mind. Is it only me or do a few of the comments look like they are coming from
brain dead individuals? :-P And, if you are posting at additional social sites, I'd like to keep up
with anything new you have to post. Could you make a list all of all
your community sites like your linkedin profile, Facebook page or twitter feed?
std testing
یکشنبه 4 تیر 1396 09:24 ب.ظ
core از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین ابتدا آیا واقعا نشستن
کاملا با من پس از برخی از زمان. جایی در سراسر
پاراگراف شما موفق به من مؤمن اما تنها برای بسیار در حالی که کوتاه.
من این مشکل خود را با فراز در منطق و شما ممکن است
را خوب به پر کسانی که معافیت.
در این رویداد شما که می توانید
انجام من خواهد بدون شک بود مجذوب.
marcie0huff9.jimdo.com
دوشنبه 1 خرداد 1396 03:01 ب.ظ
What i don't realize is in fact how you are not really a lot more neatly-liked than you might be right now.
You are very intelligent. You realize therefore significantly on the subject of this subject, made me in my opinion imagine it from
a lot of various angles. Its like women and men aren't fascinated except it is
something to accomplish with Woman gaga! Your personal stuffs outstanding.
All the time care for it up!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر