تبلیغات
چگونه چرا چگونه جذاب اسمس - چگونه محبوب تر شویم
چگونه

چگونه محبوب تر شویم

نویسنده :مسعود نادمی
تاریخ:جمعه 29 اردیبهشت 1391-08:23 ب.ظ

چگونه محبوب تر شویم

  قبل از هر چیز ببینیم نیازهای اصیل انسان چیست؟

1- دادو ستد و مهر و دوستی

2-آموختن                     

3-امنیت:  عاطفی, اطلاعاتی( رازداری), مالی, اجتماعی, شغلی

 4- محبوبیت            

5- احترام

6- قدرشناسی

7- تنبیه و تشویق

8- اعتماد

9- صداقت

10- درک متقابل

11- حق اختیار و انتخاب و آزادی عمل نسبی

12- همکاری و یاری

13- همدلی

14- توجه به زیبائی ها

15- وفــــــاداری

16- توقع کردن در حد توان فرد

17- قاطعیت

18- صبوری

19- اغماض

 

 

 

  انواع ارتباط ما با دیگران:                        

1- کوتاه و گـــذرا برای

1 - خرید یا فروش یک کالا

2- انجـــــام یــــــک کار

3- در یک مهمــانـــــی

2- طولانی

1- به صورت طولانی برای انجـــــام یک کار یا پروژه به صورت زیردست و بالادست

2- مراجعه مستمر یه یک اداره

3- دوستی

3- دائـــــــمی     

1- ارتباط با خانواده پدر، مادر، خواهر و برادر

2- ارتباط با همسر و فرزندان    

 

1- در ارتباط کوتاه و گــــذرا اولین چیزهایی که جـــــاذب است:

1- سرو وضع مرتب و تمیز و زیبا و هماهنگ ، البته نه خیلی شیک و یا اجغ وجغ، جاذب است

 گاهی ممکن است لباس خیلی شیک جاذب باشد ولی در موارد زیادی، چون به طرف مقابل زخم غرور می زند،  می تواند دافع باشد.

2- چهره خندان دوستانه جـــــاذب است چون انتقال دهنده احساس مهر و امنیت است.

  البته  برای همدردی با یک بیمار و یا سرسلامتی دادن به بازماندگان یک متوفی چهره خندان دافع میشود، ولی نگاه مهرآمیز جاذب است .در غرب این نوع برخورد آموزش داده میشود و جزء وظایف کاری به حساب میآید.

3- صداقت در گفتار باعث جذب و جلب اعتماد مخاطب می شود.

   شاید با دروغگوئی بتوان کاری و یا جنسی را انداخت و در رفت ولی در ازاء آن اعتبارمان را فدا میکنیم .

 - مثلاً اگر من کالا و یا خدمتی را خیلی خوش برخورد و محترمانه ، گران بفروشم و یا کم کاری کنم وقتی فرد متوجه شود مطمئناً من را شخصی کلاش شناخته و دیگر به من مراجعه نخواهد کرد.

 - البته هستند مهرطلب هائی که چون نیاز اساسی اشان همان توجه ظاهریست گران می خرند و کلک می خورند و باز هم به همان شخص مراجعه می کنند و یا هستند برتری طلبهائی که گران خریدن را برای خود تشخص به حساب می آورند و باز هم همان جنس گران را می خرند ولی در معیار کلی این روش جوابگو نیست. 

4- چون توجه به خواسته های افراد یادآور مهر و دوستی است و مهر و دوستی جزو نیازهای اساسی بشر است ، پس جاذب است و یک فروشنده و یا کارگزار حرفه ای خود را آموزش می دهد که این توجه را داشته باشد و طبیعی است که مراجعین او پایدارتر می شوند. این توجه به مراجعین در غرب آموزش داده شده و جزء وظایف کاری فرد حساب می شود.

5- رعایت ادب و احترام همیشه جاذب است به شرط اینکه غلو شده نباشد. این نیز در غرب آموزش داده شده و جزء وظایف کاری فرد حساب می شود.

6- تواضع در برخورد جاذب است، مگر در موارد استثنائی آن هم با آدمهای برتری طلب انتامجــــــو که تواضع را با حقارت و کوچکی اشتباه می گیرند و به نظرشان طرف مقابل ذلیل و خوار می آید.

     در کشورهای پیشرفته به فروشندگان و کارمندان آموزش می دهند که رفتاری مؤدب و مهربان و صبور داشته باشند. خیلی از ایرانیها که خـارج از کشور می روند ، این رفتار را که جــــزء وظایف کارکنان است با مهربانــــــی و دوستی اشتباه می گیرند، در حالیکه او به وظیفه اش عمل می کند و فرهنگشان فرهنگ حق با مشتریست. در حالیکه در کشور ما چه در ادارات و چه در مغازه ها با مشتری و ارباب رجوع مثل یک مزاحم و یا آدم پست و بدبخت برخورد می شود.

2- در ارتباط های طولانی علاوه بر مـــوارد ردیــــف (1) لازم است که موارد زیر را هم رعایت کنیم تا این ارتباط قوی تر و مستحکم تر شود.

1-در ارتباطات دوستانه نیـــــاز به داد و ستد مهر و دوستی پررنگ تر شده و چه در گفتار و چه در کردار تلاش بیشتری را طلب می کند.

     چنانچه ما به دوستانمان هدیه می دهیم و یا برایشان کارهائی انجام می دهیم، تلفن می کنیم، به آنها سر می زنیم .

    حتی وقتی مراجعه مکرر به یک اداره داریم با آنها دوست شده کاری برایشان انجام می دهیم به درد دلشان می رسیم و در واقع یک ارتباط کاری به یک ارتباط دوستانه بدل می شود.

2- وقتی از دوستانمان و دیگران چیزی می آموزیم و یا به آنها آموزشی می دهیم، ارتباطمان عمیق تر می شود.

- یکی از محکهای من در شناخت عمق دوستی و سلامت نفس اطرافیانم آنست که از ایشان طلب آموزش می کنم. آنهائی که محبت قلبی دارند آموزش می دهند و آنهائی که ندارند طفره می روند.

3- در ارتباطهای طولانی نیاز به امنیت عاطفی، اطلاعاتی و مالی بسیار پررنگ است.

- دوستی وقتی پایدارمی شود که مهر و عاطفه در آن جاری باشد و محبت خالصانه و قلبی باشد و نه فقط زبانی.

- مثال: پدر و مادر دوستم زندگیشان را با عشق شروع کرده بودند. روزی به طور اتفاقی پدرش میشنود که همسرش به دوستش نصیحت می کند که "زن باید زرنگ باشد, من شوهرم را خر کرده ام وحسابی سوارش شده ام"

   از آن روز به بعد شوهر عاشق تبدیل می شود به یک آدم عبوس ونامهربان که فقط خرج زن و بچه هایش را می دهد ودیگر هیچ رابطه عاطفی با آنها ندارد.

- اگر دوستی، اطلاعات و رازهای ما را به دیگران منتقل کند، دیگر با او احساس عمیق دوستی نخواهیم داشت و چه بسا که از او متنفر هم بشویم.

-اگر از نظر مالی با دوست، همکار، فروشنده، کارمند و کارگزاری که با او سر و کار داریم او احساس امنیت نکنیم، دوستیمان از بین می رو د و از آن همکار، فروشنده، کارمند و کارگزار فاصله می گیریم و حتی الامکان سعی می کنیم از طریق فرد دیگری کار خود را انجام می دهیم، در نتیجه ارتباط سست و شکننده می شود.

4- وقتی قدر زحمت و محبت دیگران را می شناسیم و قدردانی می کنیم در واقع پیوند ارتباط و دوستیمان را محکمتر می کنیم.

5- وقتی به کسی که با ما در ارتباط است اعتماد می کنیم در واقع به خودمان اعتماد کرده ایم و اعتماد طرف مقابل را به خود زیاد و ارتباطمان را محکمتر می کنیم .

6- در ارتباطهای دراز مدت تشویق بجا بسیار تحکیم کننده است و همینطور تنبیه بجا . البته منظور از تنبیه معنی واقعی کلمه یعنی آگاه سازی است و در مواقع استثنائی به مؤاخذه و توپ و تشر زدن می رسد.

7- همانطور که ما نیاز داریم که دیگران امکانات، توانائی ها ، اختیارات و مشکلات ما را درک کنند، دیگران هم نیاز به درک از جانب ما دارند.

- مثال:

 خانمی خارج از توان همسرش از او توقع داشت و او هر کار برایش می کرد ایراد می گرفت و سرکوفت می زد. روزی باخبر شد که همسرش بادیگری ازدواج کرده.

8- همانطـــــور که ما نیاز به قدرت اختیار و انتخاب و آزادی عمـــل داریم دیگران نیز نیاز دارند، و هرچه این امـــــــور را از آنها دریغ کنیم، ارتباطمان را سست تر و محبوبیتمان را کمتر کرده ایم.

9- در ارتباط های طــــولانی و دراز مدت اگــــر فرد قاطعیت از خود نداشته باشد، طــــرف مقابــــل بلاتکلیف شده و ارکان ارتباط به هم می ریزد.

- مثال :

 آقا هر وقت از همسرش می پرسد چه بخرم؟ می گوید نمی دانم هر چه خودت خواستی.

کجا بروم؟     هر جـــــا خودت خواستی

چی می خواهی؟      هر چه خودت بخواهی.

یا امروز این را می خواهد و فردا فلان چیز را.

3- در ارتباط های دائمی علاوه بر همه موارد و ردیفهای 1و 2 که خیلی جدی تر می شود به موارد زیر هم باید پرداخت.

1- در ارتباط های دائمی همکاری و همیاری نقش سازنده ای دارد به شرط اینکه دو طرفه باشد، اگر فقط یک طرف به دیگری خدمت کند و یاری برساند و طرف دیگر فقط توقع کند و بخواهد ، حتی اگر طرف اول مهر طلب باشد، در نهایت دچار احساس اجحاف شدید شده و ارتباط به نابودی کشیده می شود و یا حال طرف برتری طلب از این همه فرمانبرداری مهرطلب به هم می خورد.

2- همدلی در ارتباط های دائمی نقش اساسی دارد، چرا که به ارتباط عاطفی عمق می دهد.

3- وفاداری نیز جزء مهمی از ارتباطات دائمی است. اگر هر یک از اعضاء خانواده در سختی ، بیماری ، گرفتاری فرار را بر قرار ترجیح دهد و یا به همسر خود بی وفائی و خیانت کند، امنیت عاطفی، مالی و صداقت ، همدلی و صبوری زیر سئوال خواهد رفت و محبوبیت فرد به منفوریت تبدیل می شود.

 

 

 

 

چه کنیم که مستعد محبوب شدن شویم؟

1-حسن جوئی از خود و دیگران

2- نیکی بینی و مثبت اندیشی در مورد خود و دیگران

3- تمرین مهر بدون انتظار به خود و دیگران کنیم.

4- تمرین تلرانس کنیم.

5- تمرین درک دیگران و قضاوت نکردن کنیم.

6-تمرین تصویر ذهنی کنیم که محبوب ، محب و مورد اعتماد هستیم.

7- تمرین کنیم که خودمان باشیم نه بزرگتر از آنچه که هستیم و نه کوچکتر به عبارت دیگر به خواسته ها و علائق خود احترام بگذاریم و در مقابل یک آدم دیگر هر چند والامقام و بزرگ و عظیم خود را کوچک نبینیم و خودمان را هم بزرگتر از دیگران نه ببینیم و نگاه از بالا به پائین نداشته باشیم.

8- رنجش زدائی کنیم.

9- تمرین طلسم تصا کنیم.


نوع مطلب : چگونه محبوب شویم 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
does viagra make you sleepy
یکشنبه 19 خرداد 1398 11:34 ب.ظ

Hello to every body, it's my first visit of this website; this web site contains awesome and really good material for visitors.
What is leg length discrepancy?
چهارشنبه 5 مهر 1396 10:31 ق.ظ
I was curious if you ever considered changing the structure of your site?
Its very well written; I love what youve got to say. But maybe
you could a little more in the way of content so people could
connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two images.
Maybe you could space it out better?
How do you get rid of Achilles tendonitis?
دوشنبه 16 مرداد 1396 05:20 ب.ظ
Quality articles or reviews is the secret to invite the visitors to go
to see the site, that's what this web site is providing.
glen5guerra85.jimdo.com
دوشنبه 16 مرداد 1396 02:56 ق.ظ
I am regular reader, how are you everybody?
This paragraph posted at this site is in fact good.
Foot Complaints
جمعه 13 مرداد 1396 02:51 ب.ظ
whoah this blog is fantastic i like studying your posts.
Stay up the good work! You understand, a lot of people are looking round
for this info, you could aid them greatly.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر